App ons direct

Alle steentjes dragen bij.

Yvonne wil graag een bijdrage leveren aan de maatschappij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven door ze bij haar activiteiten te betrekken.

In 2018 startte ze met kleinschalige arbeidsgerichte dagbesteding voor mensen met een lichte verstandelijke beperking alsmede enkele stageplaatsen voor leerlingen van VSO de Wingerd uit Terneuzen.

“De stagiaires en medewerkers draaien niet alleen zo volwaardig mogelijk mee maar worden op -individueel niveau- ook uitgedaagd in het arbeidsproces van Le Bourget. Onze visie is deze mensen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren te begeleiden.

Daarbij denken we aan;

Meedraaien in de maatschappij, leren werken in teamverband, het aanleren van sociale vaardigheden, soms letterlijk door contact te onderhouden maar ook het leren gebruiken van omgangsvormen en hiermee een isolement afwenden. Lees met regelmaat onze blog; ‘Blik op de dag’ om een inkijkje te krijgen in de belevenissen van onze dagbesteding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Moeliker.

Dagbesteding impressie foto