Dagbesteding

Yvonne wil graag een bijdrage leveren aan de maatschappij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven door ze bij haar activiteiten te betrekken. In 2018 startte ze met kleinschalige arbeidsgerichte dagbesteding voor mensen met een lichte verstandelijke beperking alsmede enkele stageplaatsen voor leerlingen van VSO de Wingerd uit Terneuzen.

“De stagiaires en medewerkers draaien niet alleen zo volwaardig mogelijk mee maar worden op -individueel niveau- ook uitgedaagd in het arbeidsproces van Le Bourget. Onze visie is deze mensen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren te begeleiden.

Daarbij denken we aan;

Meedraaien in de maatschappij, leren werken in teamverband, het aanleren van sociale vaardigheden, soms letterlijk door contact te onderhouden maar ook het leren gebruiken van omgangsvormen en hiermee een isolement afwenden. Lees met regelmaat onze blog; ‘Blik op de dag’ om een inkijkje te krijgen in de belevenissen van onze dagbesteding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Moeliker.

 

Een blik op de dag.

Het loopt tegen drieën als ik op donderdagmiddag de winkel binnen loop.
Het nieuws van de versoepeling van de lockdown is 2 dagen oud en in Le Bourget is het voorjaar.

Alle winkeldeuren staan open om het lentegevoel binnen te laten.
Het zoemt van de activiteit. De luchtballon die op de ramen geschilderd stond met de goede wensen voor het nieuwe jaar kan er nu wel vanaf.

Met een ijskrabber gewapend vliegen Tom en Dyon er in en jawel, de ballon vliegt op!
Yvonne en Diana bekijken taarten en nemen de bestellingen door. Maar goed dat er geen calorieën in foto’s zitten anders word je dik van het kijken! Intussen schept Saskia thee voor Lorna van Tea, cakes and co die high tea’s aan huis organiseert en levert. Alle zeilen worden bijgezet om de winkel helemaal klaar te maken voor shoppen op afspraak!

Tijdens de lockdown is Yvonne aan het wandelen geslagen met Saskia, Tom, Charissa en Dyon in wisselende samenstelling.
Vandaag voerde de wandeling door het Axelse bos met een zacht voorjaarszonnetje.
Een mooie sportieve aanvulling op onze arbeidsgerichte dagbesteding.

Zo halverwege de dag is dat voor iedereen een mooie onderbreking!
Na poetsen en wandelen is het tijd voor thee.

Dyon en Tom geven daar hun eigen invulling aan, een bankje is toch om op te zitten?